Duurzame tuininrichting

gepubliceerd op 14-07-2018

 

Voordracht van Egbert Roozen voor de TuinOntwerpersGroep

Regelmatig komen wij  als TuinOntwerpersGroep samen voor een studiedag.

Vrijdag 6 juli waren wij op het prachtige landgoed Middachten in De Steeg om een lezing te volgen van Egbert Roozen, voorzitter van het VHG (Branchevereniging voor ondernemers in het groen).

 

De Levende Tuin

De heer Roozen hield een voordracht over het duurzaam inrichten van de tuin. De VHG heeft daartoe een concept ontwikkeld genaamd: De Levende Tuin.

De achterliggende gedachte bij dit concept is het inzichtelijk maken van de meerwaarde van een duurzame tuin. Kort gezegd:  de Groene Baten van de tuin.

De Levende Tuin gaat uit van 4 peilers: De Economie, De Natuur, De Mens en het Klimaat. Op bijgaande afbeelding is dit concept uitgewerkt ten aanzien van de particuliere tuin. (Foto 3: De levende tuin, bloemlabel)

 

Baten voor de mens

Als voorbeeld nemen we de peiler De Mens.

Welke waarde voegt een particuliere tuin nu toe voor de mens? Een behoorlijke waarde blijkt uit de volgende opsomming:

Het groen inrichten van de tuin leidt tot:

- Beleving van geur en kleur

- Minder criminaliteit en vandalisme

- Een mens is actiever in een groene tuin en zal minder zitten

- Kinderen ontwikkelen zich motorisch (en leren spelenderwijs over planten en beestjes)

- Een groene tuin is informeel en gezellig en leidt tot een beter sociaal klimaat.

- In een groene omgeving vertoeven, leidt tot betere concentratie, hogere creativiteit en dus een betere productiviteit in het werk.

- Ook ervaar je minder geluidshinder en leidt het tot ontspanning.

- Tenslotte zorgt het voor een afname van angsten en depressie en afname van het gebruik van medicijnen.

Dat is nogal wat bij elkaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de groene baten voor de Natuur, het Klimaat en de Economische waarde van de particuliere tuin!

Maar hoe richt je nu een duurzame tuin in? We verzamelden naar aanleiding van deze lezing de  beste tips:

Tip 1: Beperk de hoeveelheid bestrating in de tuin

Ga de verstening tegen. Verstening leidt tot hete tuinen in de zomer en koude tuinen in de winter. Bij hoosbuien blijft er regen op staan. Er is geen leven in de tuin. Zorg voor veel groen in de tuin en het liefst ook water. Denk bij de terrassen en paden ook aan halfverharding zoals grind.

Tip 2: Maak je tuin aantrekkelijk voor dieren

Zorg voor beplanting waar bijen en vlinders op af komen. Sluit je tuin niet hermetisch af. Zorg ervoor dat kleine zoogdieren zoals egels je tuin in kunnen. Plant (inheemse bomen die grote waarde hebben voor vogels). Hiermee zorg je voor grotere biodiversiteit!

Tip 3: Zorg voor waterinfiltratie in de tuin

Het grondwaterpijl in Nederland daalt. De riolering wordt overbelast met water tijdens hevige regenbuien (zoals we de laatste tijd steeds vaker zien). Draag  je steentje bij door te zorgen voor waterinfiltratie in de tuin. Op een zandgrond is het afkoppelen van de regenpijp een goede optie. Op een ondoorlatende kleigrond kun je denken aan ondergrondse kratten om het water op te vangen. Of plaats een grote regenton met overloop. Zo kan je in droge tijden de tuin besproeien met ‘eigen’ water. Voor het afkoppelen van regenwater worden door verschillende gemeentes subsidies gegeven.

 

Inspirerende lezing

Kortom voor ons weer een leerzame en inspirerende dag  met deze bijeenkomst om u nóg beter van dienst te kunnen zijn!. Wij gaan nog meer gemotiveerd achter de tekentafel zitten om duurzame tuinen te creëren. Als tuinontwerpers willen wij ons groene steentje bijdragen aan een beter leef- en woonklimaat.
 

Heeft u plannen voor een duurzame tuin? Vraag één van onze tuinontwerpers deze voor u te ontwerpen! (http://tuinontwerpervinden.sitehand.nl/bv-30978-0/bedrijven)

 

Auteur: Cecilia Goossens-Niesten  www.buitenwens.nl (http://www.buitenwens.nl)

Foto’s: Cecilia Goossens-Niesten, VHG (https://www.vhg.org/), Jacqueline Volker (http://www.lifestyleadviseur.nl/index.php/page).

Kasteel Middachten ©Cecilia Goossens-Niesten Kasteel Middachten ©Cecilia Goossens-Niesten
Kasteel Middachten ©Jacqueline Volker Kasteel Middachten ©Jacqueline Volker
Presentatie Egbert Roozen Bloemen label jpeg Presentatie Egbert Roozen Bloemen label jpeg
Presentatie Egbert Roozen De Particulier Presentatie Egbert Roozen De Particulier
Koninginnepage vlinder ©Cecilia Goossens-Niesten Koninginnepage vlinder ©Cecilia Goossens-Niesten