Een nieuw logo voor de TuinOntwerpersGroep

gepubliceerd op 08-10-2018

Nieuw logo voor TuinOntwerpersGroep

APPELTERN. Op vrijdag 5 oktober heeft tuinontwerpster Jeanne van Rijs (https://oxalis-tuinontwerpen.nl/) in De Tuinen van Appeltern (https://appeltern.nl/nl/) het nieuwe logo van de TuinOntwerpersGroep onthuld, tijdens de ‘Meet&Greet 2018’. Het nieuwe logo is een ontwerp van grafisch designer Sandra Verkerk (http://www.sandraverkerk.nl/).
Van Rijs, mede-oprichtster van de TuinOntwerpersGroep (kortweg: TOG) ontwierp het oude logo in 2011 tijdens de oprichting van de TOG. De huidige bestuurders van de TOG, Gilbert de Jong en Jacqueline Volker hebben het initiatief  genomen om het logo te transformeren van een pioniersfase naar een volwassen fase. ‘Het nieuwe logo is helder, strak, dynamisch en duidelijk. Het is een logo wat stáát, hier kun je niet meer omheen. ’ aldus Jeanne van Rijs bij de onthulling in Appeltern.

De TuinOntwerpersGroep bestaat uit tuinontwerpers die overwegend als zelfstandigen met het tuinontwerpvak bezig zijn. De leden organiseren door en voor elkaar studiebijeenkomsten ter vergroting en verdieping van vakinhoudelijke kennis en kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering, om het tuinontwerpvak actueel en kwalitatief op peil te houden. De TuinOntwerpersGroep bestaat inmiddels uit ruim 120 leden en werd op de beursvloer van ‘Meet&Greet 2018’ vertegenwoordigd door de bestuurders. ‘Na het verder professionaliseren van onze website ‘Tuinontwerpervinden.nl’, zijn we met dit nieuwe logo nóg beter zichtbaar en herkenbaar als professionals in de branche’, legt Gilbert de Jong uit.

De georganiseerde studiedagen van de TOG bestaan uit het bezoeken van kwekerijen, (bedrijfs)tuinen, openbare werken en diverse excursies naar bedrijven voor vakinhoudelijke kennis, als ook uit het bijwonen van lezingen en workshops die te maken hebben met marketing, media en management voor een kwalitatieve bedrijfsvoering. Deelnemen aan de TOG is kosteloos, tuinontwerpers kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

Meer informatie over het TOG logo en de website ‘Tuinontwerpervinden.nl’ , contactpersoon:
Gilbert de Jong, ‘Schetsservice’, Eerbeekseweg 60B, 7371 CJ Loenen op de Veluwe
E-mail: info@schetsservice.nl (mailto:info@schetsservice.nl)

Meer informatie over de TuinOntwerpersGroep of aanmelden lidmaatschap TOG:
Jacqueline Volker,  ‘Jacqueline Volker Lifestyle Adviseur’, (Postadres) De Horst 15-B, 8061 BN  Hasselt (Ov)
E-Mail: jv@lifestyleadviseur.nl (mailto:jv@lifestyleadviseur.nl)

Jeanne van Rijs onthult logo TuinOntwerpersGroep Jeanne van Rijs onthult logo TuinOntwerpersGroep